За нас


MY CLOTHES e нов онлайн магазин, който предлага продукти в сферата на облеклото. Желяем да подпомогнем българското производство и износ на облекло, както и допринесем за общата вътрешна търговия на ниво ЕС чрез предоставянето на помощ на чужди марки да предложат стоки на българския пазар. Към момента магазина предлага единствено обучвки и

Всеки търговец може да осъществи връзка с нас и да създаде още един канал за комуникация с бъдещи клиенти. Целта е да подобрим производствот и продажбата на ниво български пазар, след което да продължим подкрепата на ниво ЕС.

Вашата количка е празна.

Към магазина