Отказ от предоставяне на рецензии

С изпращане на следния формуляр заявявате, че се отказвате от изпращане на молби за  рецензия относно купената Стока. В тази връзка трябва да знаете, че няма да получите отстъпки от попълване на рецензията.

След изпращане на данните, ще получите съобщение на електронната поща за потвърждаване на отказа.