Mimosa Boutique

Данни за Търговеца/Продавача:

Mimosa Boutique

Фирма: Нико-Ливана ООД

ЕИК: 203017042

Управител: ЛЪЧЕЗАР ДАМЯНОВ НЕДЕВ

Магазин за обувки

седалище и адрес на управление – България, гр. Русе, yл. „Едуард Винтер“ .